Archive for maart 2005

Wie mag eerst

Flynn en mamma staan bij de trap. Hij wil naar beneden gaan.
Ik heb de stofzuiger in mijn hand.
‘Ik eerst,’ zeg ik.
‘IK eerst,’ roept Flynn.
‘Nee, ik eerst,’ zeg ik.
‘Ik ook,’ zegt Flynn.
‘Ja, jij ook.’

Doordenkertje

Flynn ligt op het grote bed.
‘Zal ik jou eens lekker masseren?’ vraag ik.
‘Nee.’
Ik wrijf over zijn buikje. Dan zegt hij ‘ja’.
Ik melk zijn armen. ‘Kijk daar krijg je hele lange armen van. Voel je dat?’
‘Ja,’ zegt hij met een gezicht waaraan te zien is dat hij het lekker vindt.
Als ik ook zijn benen heb gemolken en langer heb gemaakt zegt Flynn:
‘En nu mijn haren. Dan word ik een moeder.’