Archive for april 2008

De jongen en het geheime woord licht uit het duister

Er was eens een jongen, die heette Majras. Toen was Majras naar de wereld gevallen, en zag dat de wereld was veroverd door de kwaadaardige Demensium. De tank ging over straat rijden en toen ontplofte alle auto’s. Toen kwam de grote draaikolk naar een andere wereld. Toen zat Majras op een boot en opeens zonk die boot. Iedereen ging met een heel leger aan de strijd beginnen. Toen zagen de zeerovers een diertje, wat reuzegroot werd. Een hand raakte Majras aan. Het was een geest. De draaikolk kwam van de oerknal. De aarde riep de Demensdemito. Toen gebeurde er iets. Er kwam een duistere schaduw die zich met de aarde verbond, waardoor de aarde ook een duistere schaduw werd. Toen was de aarde heel leeg. Alles zweefde door de ruimte in het duister. Toen ging de kwaadaardige planeet Kwamiti de aarde sturen. Kwamiti ging alles zo leeg maken, zodat de aarde zo leeg was dat ie ging breken. Toen kwam het oog van Saidon. Het oog van Saidon liet alle mannetjes terugkeren naar het duister. Majras zag dat het oog een vuuroog was. Toen zei het oog: ‘I see you.’ Toen zei de duistere schaduw tegen de goeierik: ‘Jullie zullen verpletterd worden.’ Maar toen was het oog gevallen, en al het duister verdween. En toen hadden de goeierikken gewonnen. Toen was het verhaal afgelopen.